Reklamace zboží

Na zakoupené zboží platí 24 měsíční záruční lhůta od jeho převzetí. Záruku můžete uplatnit buď v autorizovaném servise, nebo na adrese naší provozovny.

Seznamte se prosím se všemi náležitostmi Práva z vadného plnění v našich obchodních podmínkách.

 AUTORIZOVANÝ SERVIS:

Zakoupené zboží, které přestalo správně fungovat a plnit tak svůj účel, můžete reklamovat v odborných autorizovaných servisech. Technik buď dorazí přímo na Vámi zadanou adresu, kde se bude snažit problém odstranit, anebo výrobek zašlete přímo do servisu.

Servisní středisko můžete nalézt na webech výrobců. Při uplatnění reklamace si vždy připravte daňový doklad a případně sériové číslo výrobku.

 1. Najděte příslušný autorizovaný servis.
 2. Připravte si název a typ výrobku případně jeho sériové číslo.
 3. Kontaktujte servis s požadavkem na uplatnění reklamace a postupujte dle pokynů jeho pracovníků.

 

PROVOZOVNA UPEČ SI CHLEBA.CZ

Pokud si přejete reklamaci uplatnit na naší provozovně, postupujte dle těchto pokynů.

Zboží prosím důkladně zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy, a zašlete na adresu naší provozovny.

    
     UPEČ SI CHLEBA.CZ
     Vohralík Karel
     L. Fajkuse 413
     739 32 Vratimov - Horní Datyně

 

 1. Do zásilky přibalte vyplněný průvodní reklamační formulář. Můžete nám jej také zaslat na e-mailovou adresu obchod@upecsichleba.cz.
 2. Uchovejte si prosím podací lístek. Zásilku doporučujeme také pojistit.
 3. Poté co převezmeme Vaši zásilku, zahájíme reklamační řízení. O jeho průběhu a výsledku Vás budeme kontaktovat pomocí e-mailu.

 

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

 

Máte další otázky? Zde odpovídáme na ty nejčastější.

1) Byla mi doručena poškozená zásilka.

 • Před převzetím zásilky vždy zkontrolujte její obalový materiál.
 • Pokud je obal silně poškozen, což by mohlo naznačovat poškození i samotného obsahu balíku, zásilku od přepravce (řidiče) nepřevezměte s odůvodněním poškození zásilky.
 • Pokud je poškození obalu povrchové, zásilku můžete převzít s nahlášením výhrady přepravci (řidiči). V tomto případě ihned prosím proveďte kontrolu obsahu zásilky a nevyhazujte její obalový materiál.
 • V obou případech nenechejte vyřešení dané situace nebo nahlášení reklamace na řidiči přepravní společnosti, který Vám zásilku doručuje, jelikož toto nespadá do jeho kompetencí. Při řešení techto záležitostí se vždy obraťte na naši provozovnu (obchod@upecsichleba.cz nebo +420 774 83 54 23), jakožto odesílatele zásilky.

 

2) Zboží v zásilce je rozbité.

 • Obsah zásilky prosím neprodleně po převzetí zkontrolujte (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky). Zda je zboží kompletní, nepoškozené a funkční.
 • Pokud po rozbalení zjistíte poškození/rozbití obsahu balíku postupujte prosím takto: 1) nevyhazujte obalový materiál zásilky; 2) nejpozději do 24 hodin od doručení zásilky kontaktujte naši provozovnu (obchod@upecsichleba.cz nebo +420 774 83 54 23), která Vám poskytne další pokyny; 3) doporučujeme pořídit fotodokumentaci poškozeného zboží a obalového materiálu (ten nevyhazujte).

 

3) Dodané zboží není kompletní.

 • Obsah zásilky prosím neprodleně po převzetí zkontrolujte (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky). Zda je zboží kompletní, nepoškozené a funkční.
 • Pokud při rozbalení zjistíte, že dodané zboží není kompletní, ihned prosím kontaktujte naši provozovnu (obchod@upecsichleba.cz nebo +420 774 83 54 23), která Vám poskytne další pokyny.

 

4) Přišlo mi jiné zboží.

 • Obsah zásilky prosím neprodleně po převzetí zkontrolujte (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky). Zda je zboží kompletní, nepoškozené a funkční.
 • Pokud při rozbalení zjistíte, že došlo k záměně zaslaného zboží, ihned prosím kontaktujte naši provozovnu (obchod@upecsichleba.cz nebo +420 774 83 54 23), která Vám poskytne další pokyny.

 

5) Dodané zboží nefunguje.

 • Obsah zásilky prosím neprodleně po převzetí zkontrolujte (nejpozději do 24 hodin od převzetí zásilky). Zda je zboží kompletní, nepoškozené a funkční.
 • Pokud po rozbalení zjistíte, že dodané zboží nefunguje tak jak by mělo, ihned prosím kontaktujte naši provozovnu (obchod@upecsichleba.cz nebo +420 774 83 54 23), která Vám poskytne další pokyny.

 

6) Jak dlouho trvá reklamační řízení?

 • Na posouzení a vyřízení reklamace je určena lhůta v délce 30 dní. Ta začíná dnem následujícím po dni, kdy byla uplatněna reklamace (doručeno zboží a oznámení).
 • Zboží ze sortimentu elektrovždy zasíláme k posouzení do autorizovaných servisů, které jsou výrobcem určeny k řešení reklamací. Vzhledem k povaze a složitosti elektronických zařízení není v našich silách provádět posouzení reklamací v rámci naší provozovny.
 • * elektro sortiment: veškeré produkty, které ke své částečné nebo plné funkčnosti potřebují elektrický proud, včetně příslušenství, i když ke svému chodu elektřinu nepotřebují (například: elektronické zařízení => vysavač, kávovar, topidlo, apod.; příslušenství => turbohubice k vysavači, mlýnek na maso ke kuchyňskému robotu, metly k mixéru apod.)

 

7) Zboží s neodstranitelnou vadou.

 • Pokud nelze zboží opravit je zákazníkovi nabídnuta možnost výběru jiného zboží nebo navrácení peněz.

 

8) Kdo hradí náklady spojené s reklamačním řízením?

 • Pokud je Vaše reklamace uznána jako oprávněná, pak Vám uhradíme nutné náklady spojené s reklamačním řízením (náklady na zaslání zboží do servisu či naší provozovny). V momentě, kdy je reklamace posouzena jako neoprávněná, nevzniká nárok na úhradu těchto nákladů. Vždy si uchovejte veškeré dokumenty ze servisního střediska.

 

9) Jaké jsou záruční podmínky při nákupu na firmu?

 • Při nákupu na firmu (zadání IČO při vytváření objednávky) je možno uplatnit právo z vadného plnění ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží.